Herkese Merhabalar;

Windows Phone 6 üzerinde geliştirdiğimiz uygulamayı Android cihazları için tasarlamaya başladığımızda ufak tefekte olsa sıkıntılar çıkıyor.Bu sorunlar için araştırma yaparken bazen kaynak açısından problem yaşayabiliyoruz. Birde ilk kez Android e geçiş yaptıysanız sıkıntı biraz daha büyüyor . :) .Bugün bununla ilgili hem yaşadığımız sıkıntı hem de çözümümüz için ufak bir yazı yazmak istedim.

Eski uygulamamızdan bahsetmem gerekirse Windows Phone 6 da yazılmış olan uygulama barkod okuma üzerine tasarladığımız bir el terminali.

En çok sık kullandığımız kod bloğu belkide yukarıdaki gibidir. El terminalinin enter özelliğini kullanmak. …


Handler, One-Way, Two-Way

Herkese Merhabalar,

Bir önceki yazımda Kotlin ile ilgili Mvvm yapısını ve DataBinding den bahsetmiştim. Bu yazımda ise sık sık kullandığımız 3 terime değinmek istiyorum. Bu arada bir önceki yazıma buradan ulaşabilirsiniz.

Bu üç terim için ortak bir viewModel hazırladım.Xml içerisinde buraya erişeceğimizi belirtmek zorundayız.

<data>
<variable name="model" type="com.example.mvvm_onewayandtwowaydatabinding.MainViewModel"/>
</data>

Handler :

Android de birşeyler yazmaya başlayınca ve bunu Mvvm yapısında geliştirince gerçekten gerek kod okunabilirliği gerek bakım açısından çok sağlıklı olduğunu gördüm.

Bir Buton için bir işlevsellik kazandırmak için basit bir sınıf yazılabilir ve bu butonun onClick eventinden tetiklenerek aksiyon aldırabiliriz. Bir örnek kullanımını kısaca özetlemek istiyorum

<Button android:text="test" android:layout_width="wrap_content"…


Mvvm Yapısı Nedir ? Mvvm de DataBinding Kullanımı

Merhaba bu yazımda Mvvm yapısından ve Mvvm de DataBinding kullanımından bahsedeceğim. Bu yazının 2. serisinde ise DataBinding çeşitlerinden bahsetmeye çalışacağım.

Öncelikle Mvvm nedir diye başlayalım..

MVVM: 2005 yılında Microsoft tarafından ortaya çıkarılmış bir yazılım mimarisidir diyebiliriz.

Image for post
Image for post
https://cdn.journaldev.com/wp-content/uploads/2018/04/android-mvvm-pattern.png

Yukarıdaki resimde de anlaşıldığı gibi Mvvm üç temel yapıdan oluşmaktadır. Bunlar ;

Model

Data servislerimizi, veritabanı bağlantılarımızdan gelen verilerin yönetildiği yerdir.Gelen datayı ViewModel e gönderir.

View

Kullanıcı arayüzünü temsil eder gelen input değerleri ViewModel e gönderir.

ViewModel:

View ile Model arasında doğrudan bir bağlantı olmadığı için araya bu ilişkiyi kuracak bir katman gereklidir. ViewModel bu görevi üstlenir.


Herkese Merhabalar,

Bu yazımda sizlere Trendyol Warehouse Management ekibi olarak; depo içerisinde Windows Phone 6 işletim sistemi üzerinde çalışan el terminali uygulamamızı, Android (Kotlin) ile nasıl yeniden yazdığımızdan bahsedeceğim.

Depo süreçlerinde;

  • Windows Phone 6 işletim sisteminde nasıl bir uygulama kullandığımızı
  • Bu uygulamayı neden Android ile yeniden yazdığımızı
  • Android’de neden MVVM design pattern’i tercih ettiğimizi ve bu süreçte bizi bekleyen olası riskleri kısa başlıklar halinde sizleri sıkmadan anlatmak istiyorum.

Windows Phone 6 da nasıl bir uygulama kullanıyorduk :

Image for post
Image for post

Kullanıcı arayüzü yukarıdaki gibi olan, genellikle .Net’in temel componentlerinin kullanıldığı ve kullanıcı dostu olmayan bir uygulama idi. …


Image for post
Image for post
görüntü ( https://blog.cdemi.io/monitoring-rabbitmq-in-prtg/ )

Merhaba bu yazımızda sizler ile birlikte RabbitMQ üzerinde bulunan Queue’lara PRTG üzerinden nasıl alarm eklenir buna değineceğiz.

Öncelikle neden böyle bir ihtiyaç duyduk : Kendi sistemlerimize RabbitMQ dahil ettikten sonra queue ların izlenebilinirliği için diğer sistemleri monitor etmek için kullandığımız PRTG de bunu nasıl yapabiliriz diye düşündük. Normalde her queue için bir adet sensör tanımlanıp izlenebilinir. Ancak queue sayısı artmaya başladığı zaman bunun bakım ve takip maliyeti artmaktaydı. RabbitMQ zaten bize queue listesini ve üzerinde bulunan mesaj sayısını bize veriyor . …

Fırat Uckan

Software Engineer @Trendyol & Software Development

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store